Pestprotocol
Stel cookie voorkeur in

Pestprotocol

Pestprotocol

 

Ons pestprotocol is helemaal toegeschreven naar hoe wij werken op school.

 

Als we het goed doen, kan het pestprotocol in de kast blijven staan… Maar we maken ons geen illusies: overal waar mensen samen werken, leren of leven, komt pesten voor. We weten hoe afschuwelijk de gevolgen kunnen zijn voor iemand die gepest is… We moeten dus ons uiterste best doen om pestgedrag te voorkomen – en als het toch voorkomt, om het stevig aan te pakken en uit te roeien.

 

Uitgangspunten van ons protocol

  • er is een verschil tussen plagen en pesten: plagen mag (en daar moet je ook tegen kunnen), pesten kan absoluut niet!
  • kinderen melden pestgedrag bij de leerkracht
  • ouders melden pestgedrag bij de leerkracht
  • leerkrachten nemen klachten van kinderen en ouders serieus
  • zgn. vijfsporenaanpak: als er echt sprake is van pestgedrag, worden alle partijen erbij betrokken:
  1. de pestkop
  2. het slachtoffer
  3. de rest van de groep (de ‘toeschouwers’)
  4. de ouders van beide betrokkenen
  5. het team

Het pestprotocol bestaat uit een ‘preventief’ en een ‘curatief’ deel. In het ‘preventieve’ deel wordt beschreven hoe de leerkracht pestgedrag kan signaleren en voorkomen. In het ‘curatieve’ deel staat hoe pestgedrag wordt aangepakt als het onverhoopt toch zover komt. We werken met een gele en een rode OEPSkaart. In het uiterste geval treedt de regeling ‘Toelating, schorsing en verwijdering’ in werking.

 

Het volledige pestprotocol is hier te downloaden