Informatie
Stel cookie voorkeur in

Informatie

Informatieavond

 

Gedurende de tweede en/ of derde week van het schooljaar organiseren we in alle groepen een informatieavond. Doel van deze bijeenkomsten is om te vertellen wat er het komende schooljaar allemaal gaat gebeuren, welke leerstof er wordt behandeld, welke bijzonderheden er bij de nieuwe groep horen, enz.

 

Kijkavond

 

Net voor de herfstvakantie houden we een zgn. kijkavond. Dan leidt uw kind u rond in de klas en laat u zien wat hij of zij op school allemaal doet.

 

Rapporten

 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een rapport. Jaarlijks geven we twee rapporten uit; halverwege het jaar en aan het eind van het jaar.

 

Aan het eindrapport koppelen we alleen oudergesprekken als dat nodig is.

 

De kleuters krijgen aan het eind van het schooljaar een ‘Zo ben ik op school’ boekje waarin staat beschreven hoe zij zich in de verschillende hoeken en situaties gedragen. Ook worden hierin werkjes verzameld die het gehele jaar door zijn gemaakt.

 

Op de rapporten van groep 3 t/m 5 worden de vorderingen aangegeven d.m.v. letters. Op de rapporten van groep 6 t/m 8 staan de vorderingen in cijfers vermeld.

 

Het rapport wordt door de ouders ingekeken en weer op school ingeleverd, waarbij het eindrapport ieder jaar door de ouders wordt ondertekend.

 

Tienminutengesprekken

 

(Contactavond)

 

Tweemaal per jaar organiseren we oudercontactavonden (alle groepen). Tijdens deze avonden bespreekt u met de leerkracht de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind.

 

Het eerste tienminutengesprek vindt plaats medio november. Uw kind heeft dan nog geen rapport ontvangen. Het eerste rapport komt, de week vóórdat de tweede ronde contactavonden plaatsvindt, met uw kind mee naar huis. Tijdens het tienminutengesprek kunt u eventueel vragen stellen of verduidelijking vragen. Indien blijkt dat tien minuten onvoldoende is om alles te bespreken, maakt de leerkracht een nieuwe afspraak.

 

Vanzelfsprekend hoeven we niet op een oudercontactavond te wachten om samen over uw kind te praten. Mocht daartoe aanleiding zijn, van uw kant of van de onze, dan maken we tussendoor een afspraak, ná schooltijd.