Ouderraad (OR)
Stel cookie voorkeur in

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR)

 

Paulien de Baaij (penningmeester)
Debby Bechthold
Mariska Burger (voorzitter)
Martine Focke

Suus Focke
Linda Hogervorst
Petra Poortman
Sietske Reinalda (secretaris)
Linda Seton

Laureen Veken

  

Rekeningnummers

Ouderraad (OR)

Voor de vrijwillige ouderbijdrage

NL 67 RABO 0146521617 t.n.v. ‘OR OBS NTS’

postbus 394, 1740 AJ Schagen

 

Schoolreisjes

Voor schoolreisjes en schoolkampen

NL 87 RABO 0146566459 t.n.v. ‘Schoolreizen OR OBS NTS’

postbus 394, 1740 AJ Schagen

 

gelieve bij stortingen steeds het goede rekeningnummer te gebruiken met de juiste (en volledige) tenaamstelling! Vermeld ook steeds de naam van uw kind, de klas en de reden van betaling!