Onze medewerkers
Stel cookie voorkeur in

Onze medewerkers

 
Schoolleiding
Monique van Klaveren (directeur)

 

Leerkrachten
Barbara Bekker
Imgard Rinsma
Hans de Koning
Eline Koningstein
Kelly Swinkels
Ellen Talsma
Kirsten van der Waal (intern begeleider)

 

En verder
Richte Dallinga (vakleerkracht gym)

Ietje van Poll (onderwijsassistent)
Lion van der Kroon (onderwijsassistent)
Lucia Haantjes (administratieve ondersteuning)

 

Wij maken gebruik van de hulp van…
stagiaires SPW
stagiaires Pabo
vrijwilligers, o.a. enkele oud-collega’s en ouders (voor expressie, feesten, enz.).

 

Wat u nog moet weten…
Hans de Koning en Kirsten van der Waal zijn onze vertrouwenscontactpersonen.
Monique van Klaveren is onze preventiemedewerker.
Barbara Bekker, Monique van Klaveren en Hans de Koning zijn BHV’ers en worden jaarlijks bijgeschoold.

 

Naast de lestaken en alles wat daarmee samenhangt (voorbereiden, correctiewerk, oudercontact, enz.) hebben alle teamleden ook andere taken, waaronder:

  • onderwijsinhoudelijk (bijv. werkgroepen rekenen, lezen, ICT, enz.),
  • activiteiten (bijv. sinterklaasfeest, keuvelavond,
  • schoolreisjes en -kampen, enz.),
  • organisatorische en beheersmatige taken (magazijnbeheer, bestellingen, enz.).

Een aantal activiteiten wordt samen met ouderraadsleden georganiseerd. Leerkrachten en ouders vormen dan samen een commissie (bijv. keuvelcommissie, sintcommissie, kerstcommissie).