Organisatie
Stel cookie voorkeur in

Organisatie

Dit zijn wij!

 

Een openbare basisschool in de Waldervaart

 

De Niko Tinbergenschool is een openbare basisschool. Ons bestuur is de Stichting Surplus. We verwachten van iedereen (kinderen, ouders, medewerkers) dat we elkaar met respect bejegenen. Op die voorwaarde zijn alle kin-deren bij ons welkom, ongeacht hun sociale en culturele achtergrond, godsdienst of levensbeschouwing.

 

Leerlingen

De school telt in het schooljaar 2016 - 2017 ongeveer 110 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. Het aantal leerlingen kan per schooljaar verschillen.

 

Onze leerlingenpopulatie is een mooie afspiegeling van de bevolking van de wijk.

 

Wie is Niko Tinbergen?

Onze school is vernoemd naar Niko Tinbergen en dat is niet toevallig, want wij staan in het deel van de wijk Waldervaart waar alle straten genoemd zijn naar vogels.

 

Niko Tinbergen was een bioloog. Hij leefde van 1907

tot 1988 en hij werd beroemd door zijn studies over het gedrag van en de communicatie tussen dieren, vooral vo-gels. Zeer bekend is hij geworden door zijn onderzoek naar zilvermeeuwen. Hij ontdekte dat deze vogels een vrij complex sociaal gedrag vertonen en dat de leden van een kolonie er een taal spreken die uit tenminste achttien verschillende roepen bestaat.

 

Voor zijn kinderen schreef Niko Tinbergen een leuk boek-je over het leven van de zilvermeeuw Klieuw. Klieuw is de naam van onze tweewekelijkse nieuwsbrief. In 1973 ontving Niko Tinbergen de Nobelprijs.

 

In ons logo keert de meeuw van Niko Tinbergen terug… U begrijpt nu waarom!

 

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is in handen van de Stichting Surplus. Surplus is een samenwerkingsverband van openbare en bijzonder neutrale, algemeen toegankelijke basisscholen en openbare speciale scholen voor primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland (niet Den Helder en Texel).

 

Voor meer informatie over Surplus: www.stichtingsurplus.nl

 

Volledige gegevens:

 

Bestuur

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Surplus

Alg. directie mevr. J. Vosbergen Schrijven postbus 394, 1740 AJ Schagen Bezoeken

Grotewallerweg 3, 1742 NM Schagen

 

Bellen

 

0224-274555

 

Mailen info@stichtingsurplus.nl.