Zelfstandig werken
Stel cookie voorkeur in

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

Op het rooster staan vaste momenten dat de kinderen, zonder de hulp van de leerkracht, aan het werk gaan.

Doel van het zelfstandig werken is tweeledig. Enerzijds willen we de zelfstandigheid van de kinderen vergroten. Anderzijds gebruikt

de leerkracht de ZW-tijd om met zorgleerlingen aan het werk te gaan. In de hogere groepen werken we met een zgn. helpdesk: kinderen helpen elkaar…

Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk; uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter scoren als ouders betrokken zijn. Ouders zijn bij ons op school dan ook zeer welkom. De drempels zijn, letterlijk én figuurlijk, laag! Dat vinden wij belangrijk!

U kunt in principe altijd binnenkomen om een afspraak te maken. Maar wij ‘organiseren’ ook een aantal contactmogelijkheden…