In de kleutergroepen
Stel cookie voorkeur in

In de kleutergroepen

In de kleutergroepen
 
De groep 1-2 is heterogeen samengesteld, d.w.z. dat jongste en oudste kleuters samen in één groep zitten.
 
Er wordt thematisch gewerkt. Het leren gebeurt zoveel mogelijk in een rijke, speelse context. Onderwerpen halen we uit de methode ‘Schatkist’, uit de actualiteit, de seizoenen en de belevingswereld van de kinderen.
 
In de loop van twee schooljaren wordt de methode ‘Schatkist’ doorlopen, waarin de leerlijnen voor ontluikende geletterdheid en gecijferdheid zitten verwerkt. Daarnaast hanteren we de methode ‘Fonemisch bewustzijn’. Naast de thema’s van Schatkist werken de leerkrachten ook eigen thema’s uit, die op dezelfde manier worden opgebouwd.
 
Binnen een thema is er aandacht voor een groot scala aan vaardigheden: taal (in de breedste zin van het woord), voorbereidend rekenen, ruimtelijke oriëntatie, motoriek, creativiteit, sociale vaardigheden, …
 
In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) stemmen we ons onderwijs in de kleutergroepen af op de voorschoolse partners: peuterspeelzaal de Kikkerpoel en kinderdagverblijf ‘t Vliegertje. Daarom werken wij, net als de Kikkerpoel en ‘t Vliegertje, met ‘Boekenpret’ (taalbevordering).
 
De kleuters spelen elke dag buiten en gymmen enkele keren in de speelzaal.