Zorgteam
Stel cookie voorkeur in

Zorgteam

Het ondersteuningsteam

 

Op onze school werken we met een zgn. ondersteuningsteam. Zo’n team bestaat standaard uit:

 

• de locatieleider (voorzitter),

• de IB’er,

• de groepsleerkracht,

• een orthopedagoog van de OBD,

• de ouder(s) van de leerling die besproken wordt.

 

Indien nodig wordt het ondersteuningsteam uitgebreid met specialisten. Denk hierbij aan een logopedist, een psycholoog, de schoolarts, enz.

 

Het ondersteuningsteam komt vier keer per schooljaar bijeen. Voordat een leerkracht een kind in het ondersteuningsteam bespreekt, heeft hij/zij reeds andere stappen ondernomen.

 

 

IB’er en leerkracht

 

Een leerkracht kan altijd te rade gaan bij de IB’er. Samen kijken ze dan hoe ze verder kunnen komen. Soms wordt er besloten tot een nader onderzoek, soms wordt een extern deskundige ingeschakeld enz.


Digitaal leerlingdossier

 

Alle bijzonderheden worden genoteerd in het digitaal ‘journaal’ in ons schooladministratiesysteem ESIS.