Club Extra, GGD, JGZ, JAT
Stel cookie voorkeur in

Club Extra, GGD, JGZ, JAT

ClubExtra

Sinds enkele jaren bieden we ClubExtra aan. Dat is een gymclubje op woensdagmiddag voor kinderen die bewegen en spelen niet leuk (meer) vinden omdat ze motorisch onhandig zijn, last hebben van overgewicht of anderszins. Ook kinderen die het moeilijk vinden om samen te spelen, kunnen geselecteerd worden voor ClubExtra. Het gaat om kinderen in de leeftijdsgroepen 5-6 jaar en 7-8 jaar.

 

Het doel is de kinderen weer zoveel plezier en handigheid in bewegen bij te brengen, dat ze kunnen instromen in een reguliere sportvereniging. Of dat nou een roeivereniging of een voetbalclub is, doet niet ter zake. Het gaat erom dat elk kind plezier heeft in bewegen. De gang naar een sportvereniging wordt begeleid vanuit ClubExtra.

 

ClubExtra is niet geheel kosteloos. De kinderen worden lid van gymvereniging Lycurgus-Advendo, die gecertificeerde docenten heeft voor de uitvoering van ClubExtra. Zij betalen de normale contributie.

 

Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen bij de gemeente om financiële steun vragen. Deze steun is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Meer informatie kunt u verkrijgen aan de balie in het gemeentehuis.

 

Ook kunt u zich hiervoor richten tot het Regionaal Bureau Leerlingzaken dat onderdeel uitmaakt van de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH). Speciaal voor ouders met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) hebben zij de participatieregeling schoolgaande kinderen. Voor meer informatie omtrent deze regeling verwijzen wij u graag naar hun website: www.isdnoordkop.nl/Dienstverlening/Minima/.

 

Jeugdgezondheidszorg (GGD-JGZ)

De GGD, uw kind en de school

 

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het

 

opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen.

 

Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.

 

5-6 jarige kinderen

 

Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling.

 

10-11 jarige kinderen

 

Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding.

 

Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken.

 

2e klas voortgezet onderwijs

 

De jongeren in de 2e klas van het voortgezet onderwijs worden voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd.

 

De verpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarnaast bespreekt ze aan de hand van vragenlijsten diverse onderwerpen zoals voeding, bewegen, roken, alcohol, drugs, relaties, seksualiteit, etc.

 

Na de 2e klas van het voortgezet onderwijs worden de meeste kinderen niet meer opgeroepen voor een onderzoek. Een extra gesprek of onderzoek aanvragen kan natuurlijk altijd..


Overleg op scholen

Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen worden besproken waar zorgen over zijn. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte gesteld door de school.

 

Projecten

De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties.

 

GGD en Samenwerken

 

De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

 

Hiermee onderstrepen wij ons motto:

 

Samen werken aan gezond leven

 

De GGD is de kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft nauwe samenwerking met andere partners.

 

Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op 088-01 00 555. Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl.

 

Het Jeugdzorg Advies Team (JAT)

Het doel van het JAT is een goede afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg/hulpverlening te bereiken en laagdrempelige zorg te kunnen bieden.

 

Hulp nodig? Wat nu?

 

Soms hebben kinderen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben vaak ruzie met andere leerlingen. Ze zijn heel stil en teruggetrokken, of hebben geen vriendje of vriendinnetje. Ook kunnen ze last hebben van problemen in het gezin. Angst, verdriet of

 

machteloosheid komt vaak tot uiting in hun gedrag op school. De school zal zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak van de moeilijkheden is en met ouders/verzorgers overleggen wat de beste aanpak is. Soms is een oplossing niet gemakkelijk te vinden en hebben deze kinderen een ander soort hulp nodig dan de school zelf kan bieden. De school kan in zo’n situatie contact opnemen met het JAT.

 

Het JAT helpt

 

Een van de medewerkers van het JAT komt dan naar de school toe om daar met mensen van de school te spreken. Daarna volgt een gesprek met ouders. De medewerkers van het JAT kunnen de school en de ouders adviseren over de meest gewenste hulp.

 

Met toestemming van de ouders

 

Voordat de school contact opneemt met het JAT, vraagt de school altijd eerst de ouders om toestemming.

 

De medewerkers van het JAT gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie. Zonder toestemming wordt geen informatie aan anderen gevraagd en verstrekt. Ouders mogen dan ook alles dat over hen en hun kind op papier staat lezen.