Oudertevredenheid
Stel cookie voorkeur in

Oudertevredenheid

Oudertevredenheidonderzoek

 

Om de vier jaar houden wij een tevredenheidonderzoek onder de ouders. Daarvoor gebruiken wij de digitale vragenlijsten van de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (Van Beekveld & Terpstra).

 

Brainstormavond ouders

 

Als school vinden wij het belangrijk om goede contacten te onderhouden met ouders; wij willen een partnerschap aangaan. Tenslotte willen we allen het beste voor de kinderen en dan is het belangrijk dat we elkaar af en toe spreken en dat we als school feedback ontvangen. Want we kunnen het nog zo goed bedoelen, het belangrijkste is dat het goed overkomt. Daarom wordt er jaarlijks een brainstormavond voor ouders en team georganiseerd waar een aantal actiepunten uitkomt waar we als school mee aan de slag gaan.

 

Komend jaar gaan we ons met ouders buigen over de visievorming ‘Partnerschap met ouders’. Hiertoe zullen er ouders uitgenodigd worden om een werkgroep te formeren van team en ouders die gaan werken aan de formulering van een visie op ouderbetrokkenheid.