Schoolgids
Stel cookie voorkeur in

Schoolgids

Voorwoord

 

Namens alle medewerkers van de Niko Tinbergenschool en het bestuur van Surplus, heten wij u en uw kind(eren) van harte welkom op onze school. Ouders die hun kind(eren) aan de zorg van ons team toevertrouwen, maken een goede keuze.

Deze schoolgids is geschreven om u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze school, en is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen.

 

Klik hier om de complete schoolgids te downloaden.

 

De Niko Tinbergenschool is een echte buurtschool, maar we verwelkomen graag kinderen uit andere wijken van Schagen - en daarbuiten. Wij zijn gehuisvest in Kind-centrum Waldervaart in het hartje van de groene wijk Waldervaart.

Opdrachtgever Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland en zes besturen hebben hun handtekening gezet op het fundament van het Kindcentrum Waldervaart in Schagen: het visiedocument ‘Samen groeien naar de wereld van morgen’. Dit visiedocument is uitgewerkt door het managementteam van de verschillende deelnemers in het kindcentrum. Zij willen meer doen en meer bereiken met een gezamenlijk aanbod van basisonderwijs, speciaal onderwijs, peuteropvang, kinderopvang en vrije tijdsbesteding onder één dak en waar nodig begeleiding in de thuissituatie. De deelnemers willen expertise bundelen en samenwerken aan een gevarieerd en rijk dagprogramma voor alle kinderen uit de omgeving, ongeacht achtergrond, geloof, cultuur of ondersteuningsvraag. Vanuit een gezamenlijke visie, met een geïntegreerd team en onder een nieuwe naam: Kindcentrum Waldervaart.

De behandelgroep ‘Bijtjes’ van Parlan, de kinderopvang van SKRS, de peutergroep van Kappio, de basisscholen De Wegwijzer van Kopwerk, Niko Tinbergen en sbo De Tender van Surplus en de Antoniusschool voor cluster 4 onderwijs van Stichting Aloysius zijn diegenen die deze visie in de praktijk zullen brengen.

 

Op de Niko Tinbergenschool werken enthousiaste en vakbekwame leerkrachten samen aan een fijne schooltijd en aan de optimale ontwikkeling van alle leerlingen!

 

Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Betrokkenheid, welbevinden en veiligheid zijn belangrijke elementen voor het fundamenteel leren van kinderen. Wij zetten daarom in op rust, orde en regelmaat en geven les op een Breinfijne wijze.

Dit houdt in dat er in een uitdagende en prikkelende leeromgeving nieuwsgierigheid wordt gewekt bij de kinderen en kennisoverdracht plaatsvindt, die de betrokkenheid verhoogt.

 

We beschikken over veel ruimte om de school waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

 

De kinderen leren zelfstandig en bewust omgaan met hun eigen gezondheid en die van anderen. Op het gebied van bewegen krijgen alle kinderen een keer in de week gym van een vakdocent; de tweede gymles wordt door de groepsleerkracht verzorgd. De kleuters gymmen in hun eigen gymzaal. We besteden aandacht aan gezonde voeding (tienuurtje, traktaties, lunch etc.) en voor de schoolkampen hebben we de beschikking over een eigen complete kampeeruitrusting.

Daarnaast leren de kinderen in groep 7 of 8 voor een EHBO-diploma en bieden wij aan talige meerkunners vanaf groep 6 Spaanse les aan.

 

Kijk ook eens op: www.nikotinbergenschool.nl

 

Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier leest. Mocht u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag!

 

Namens het voltallige team van de Niko Tinbergenschool, wensen wij uw kinderen een mooie en leerzame tijd toe op onze school!

 

Monique van Klaveren, directeur