Schooltijden
Stel cookie voorkeur in

Schooltijden

 

Op maandag, dinsdag en donderdag draaien alle groepen een continurooster van 8.30 - 14.30 uur.

 

Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 - 12.30 uur.

 

In dit continurooster is een halfuur lunchpauze ingepland. Alle kinderen eten eerst in de eigen groep met de groepsleerkracht hun meegebrachte lunch op, waarna ze buiten pauze houden. Er zijn altijd minimaal twee mensen buiten op het plein om toezicht te houden.